Něco málo z dění na akcích..

Plánované zálohování Nemocnice Písek


EnergyPartner s.r.o. se profiluje jako inovativní firma v oblasti energetiky, specializující se na pronájem a prodej elektrocentrál, realizaci jejich instalací a vytváření infrastruktury pro efektivní rozvod elektrické energie. Díky bohatým zkušenostem a technickému know-how poskytujeme komplexní řešení pro energetické potřeby našich klientů, včetně řešení pro specifické a náročné situace.

Zakázka pro Nemocnici Písek: Výzva a Řešení

V rámci naší činnosti jsme se ujali důležitého úkolu – zajistit náhradní zdroj elektrické energie pro Nemocnici Písek v době rekonstrukce jejich vysokonapěťové rozvodny. Tento projekt byl realizován ve spolupráci s firmou Bak Písek, zastoupenou panem Procházkou, a s technickým týmem nemocnice, pod vedením panem Dušanem Vaškem.

V rámci tohoto projektu jsme zajistili přepojení nemocnice na náš náhradní diesel generátor s výkonem 1600 kVA, čímž jsme nahradili dva stávající transformátory, každý o výkonu 630 kVA. Použili jsme 14 kabelů pro napojení do nízkonapěťového rozvaděče. Přepojení proběhlo s minimálním přerušením, trvajícím pouze 5 minut, během kterého byla ověřena funkčnost stacionárních generátorů určených pro zajištění napájení kritických oblastí nemocnice, jako jsou operační sály a anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO).

Po dobu čtyř dnů rekonstrukce jsme zajistili nepřetržitý provoz náhradních zdrojů energie a pravidelné doplňování paliva. Po dokončení prací na vysokonapěťové rozvodně firmou Bak Písek, včetně provedení všech potřebných měření a revizí, byl provoz diesel generátoru ukončen a nemocnice byla znovu připojena na stálou elektrickou síť.

V rámci tohoto projektu jsme také zajišťovali záložní zdroje energie během předchozích rekonstrukcí dílčích elektrických rozvoden v areálu nemocnice, kde jsme použili pět diesel generátorů s výkonem každý 200 kVA.

Tato zakázka pro Nemocnici Písek představuje další úspěšnou realizaci projektu společnosti EnergyPartner s.r.o. ve sféře poskytování spolehlivých a efektivních energetických řešení s důrazem na spolehlivost dodávky. Jsme hrdí, že můžeme přispívat k bezproblémovému provozu zdravotnických zařízení a poskytovat klíčovou podporu v oblasti energetické infrastruktury.


Zajímají vás i naše další reference? Na této stránce si je můžete všechny přečíst.

Video ukázka z akce.

Záznam z akce zálohování Nemocnice Písek.

Mobirise
Kontakty a údaje

Email: info(a)energypartner.cz
Mobil: +420 602 496 325
Dat. schránka: kdxjwxk

IČO: 28109767
DIČ: CZ28109767

Odkazy

Dokumenty